Event Facilities

Naast individuele standen verzorgt GM Productions ook de totaalrealisatie van generale beurzen. Wij beschikken over de capaciteit en de materialen om op heel korte termijn een lege beurshal om te bouwen tot een aangenaam ontmoetingspunt voor uw exposanten en bezoekers. Hierin nemen we een groot deel van het takenpakket van de beursorganisator op ons.Als individueel bedrijf is de organisatie van een eigen huisbeurs de ideale manier om uw klanten nog dichter te brengen bij uw producten en diensten.

Uniformiteit van uw beurs wordt hierbij gegarandeerd. GM Productions staat de organisator trouwens ook bij bij de technische ondersteuningen vóór, tijdens en na de beurs: opbouw van standaardstanden al dan niet voorzien van meubilair, elektrische installaties, uitlijning van de beurshal, plaatsen van gangtapijt, aangepaste belettering, installatie van meterslange lichtbrugstructuren, opbouw van ontvangstruimtes of catering... GM voorziet ook professionele meertalige hostessen die u kunt inzetten om bezoekers en exposanten te ontvangen.

Wenst u een extra aantrekking tijdens uw beurs door de totaalorganisatie van een modeshow? Naast een uitgebreid bestand aan professionele mannequins, eigen styliste en onze huis-DJ, neemt GM Productions het technisch luik voor haar rekening. U wordt volledig betrokken bij de voorbereiding, opstelling van het draaiboek en bij de creatie van een aangepast decor.